Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 29/2020(XII.11.)

A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításárólIbrány Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében , valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el


1.§.

A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013 (XII.03.) önkormányzati rendelet                         3.§(2) bekezdése hatályát veszti.


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti.

Ibrány, 2020. december 10.

Trencsényi Imre sk.                                                                 Bakosiné Márton Mária sk.

Polgármester                                                                                     jegyző