Ibrány Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2021(I.8.)

Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 09- 2021. 01. 09

Ibrány Város Polgármesterének

1/2021. (I.8.) önkormányzati rendelete


Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét gyakorolva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény  13. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint 22.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők véleményének egyidejű kikérésével a következő rendeletet alkotja:


1.§


Hatályát veszti:


 1. Ibrány Város Önkormányzatának  2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012 (IV.06.) önkormányzati rendelet
 2. Ibrány Város Önkormányzatának  2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2013 (II.23.) önkormányzati rendelet
 3.  Ibrány Város Önkormányzatának  és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2013 (V.02.) önkormányzati rendelet
 4. Ibrány Város Önkormányzatának  2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014 (III.07.) önkormányzati rendelet
 5. Ibrány Város Önkormányzatának  és költségvetési szerveinek 2013. évi  költségvetésének végrehajtásáról  szóló 6/2014 (V.09.) önkormányzati rendelet
 6. Ibrány Város Önkormányzata  2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
 7. Ibrány Város Önkormányzatának  és költségvetési szerveinek 2014. évi  költségvetésének végrehajtásáról  szóló 12/2015 (V.12.) önkormányzati rendelet
 8. Ibrány Város Önkormányzata  2016. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet
 9. Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2016 (V.31.) önkormányzati rendelet
 10. Ibrány Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2017 (III.14.) önkormányzati rendelet
 11. Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet
 12. Ibrány Város Önkormányzata  2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2018 (II.20.) önkormányzati rendelet
 13. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2018 (V.29.) önkormányzati rendelet
 14. Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2019(V.30.) önkormányzati rendelet


2.§


Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon  egyidejűleg hatályát veszti.Ibrány, 2021. január 8.
Trencsényi Imre                                                                                              Bakosiné Márton Mária

 • polgármester                                                                                                        jegyző