Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 29

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.