Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A közterületek védelméről szóló 20/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A közterületek védelméről szóló 20/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.12.01.

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterületek védelméről szóló 20/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) November 15. és március 15. közötti időszakban közterület felbontása kizárólag közművezetékek esetében és az időjárás függvényében csak az alábbi esetekben engedélyezhető:

a) az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társasága beruházásában épülő, vagy

b) közérdeket szolgáló, vagy

c) olyan egyéb esetben amikor a közterület bontása nem jár épített felületet (aszfaltozott úttest, járda, stb.) bontásával, úttest átfúrásával, s ebből adódóan az eredeti állapot helyreállítása nem jár burkolat helyreállítással.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 2. napjával.