Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődésről szóló 15/2019 (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 01. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődésről szóló 15/2019 (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődésről szóló 15/219 (VIII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) bevezető részét a következőképpen módosítja: "Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetést követően a következőket rendeli el:"

2. § Hatályát veszti a Rendelet 3.§ b) pontja.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.