Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06- 2021. 05. 06

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Ibrány Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében valamint a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. Törvény 3.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,

(2) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,

(3) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete KIMUTATÁS az önkormányzat tulajdonában lévő költségtérítéses, határozott időre bérbe adott bérlakásként funkcionáló lakásokról

Cím

Komfortfokozat

Terület (m2)

1

Tompa M. u 6. (fsz)

Összkomfort II.

27

2

Tisza u. 3.

Komfort II.

83

3

Óvoda u. 18.

Komfort 0

104

2. melléklet

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet 4.melléklete KIMUTATÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő saját kivitelezésben felújított, karbantartott határozott időre bérbe adott költségtérítéses lakásokról

sorszám

Cím

Komfortfokozat

alapterület m2

1.

Ibrány, Radnóti u. 2.

Komfortos II

77

1.

Ibrány, Rákóczi u. 3.

Komfortos 0

87

3. melléklet

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet 5 melléklete I. Szükséglakás bérleti díja Ft/m2/hó

Komfortfokozat

I.

II.

III.

Komfortos

87

101

126

II. Szociális bérlakás bérleti díja Ft/m2/hó

Komfortfokozat

I.

II.

III.

Összkomfort

327

404

-

Komfortos

253

264

-

III. Költségtérítéses bérlakás bérleti díja Ft/m2/hó

1. Pályázattal nem érintett lakások (Lehel u. 18/a/b/c/d/, Szegfű u. 45., Tompa M. u. 6.- emelet, Árpád u. 23., Lehel u. 47. tetőtér I/3 Tisza utca 37. sz. földszint, Tisza utca 37.sz. tetőtér, Nagyhalászi utca 5. tetőtér)

Komfortfokozat

I.

II.

III.

Összkomfort

492

497

545

2. Pályázattal érintett lakások (Rozmaring lakótelepi lakások)

Komfortfokozat

I.

II.

III.

Összkomfort


452

-

-

3. Pályázattal érintett lakások (Madách, Ady , Nagyerdő, Kiserdő, Árpád u. 47. lakások)

Komfortfokozat

0

I

II.

III.
C

Összkomfort

303

468

497

545

Komfortos

-

303

-

-

4. Pályázattal nem érintett, határozott időre bérbe adott lakás:( Tompa M. u. 6. földszint, Tisza u. 3, Óvoda u. 18.

Komfortfokozat

0

I.

II.

III.

Összkomfort

-

492

497

-

Komfortos

200

253

264

-

5. az önkormányzat tulajdonában lévő bérlőkijelölési jog alapján bérbe adandó lakás

Komfortfokozat

I.

II.

III.

Összkomfort

-

-

-

6. Az önkormányzat tulajdonában lévő saját kivitelezésben felújított, karbantartott határozott időre bérbe adott költségtérítéses lakások (Radnóti u. 2.sz., Rákóczi u. 3.

Komfortfokozat

0

I.

II.

III.

Komfortos

200

230

240

IV. Az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati (munkakörhöz kötött ) lakások (Ady út 32/B, Lehel u 18/e Zrinyi u. 103.)

Komfortfokozat

I.

II.

III.

összkomfort

468

A bérleti díjak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.