Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság tagjainak és a képviselő-testület tagjainak előzetes véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.196.246 E Ft

Költségvetési bevétellel

1.163.769 E Ft

Költségvetési kiadással

32.477 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. – 13. és a 14. – 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. – 33. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 34. illetve a 35. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2020. december 31. állapot szerint 5.391.095 eFt, vagyonkimutatás eszközeit a 37. melléklet, forrásait a 38. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 39. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) 2020. évben az Önkormányzatnak nem volt függő követelése és kötelezettsége, a biztos (jövőbeni) követelése, melyet a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának elszámolását a 41. melléklet szerint elfogadja.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet.pdf

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet.pdf

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet.pdf

4. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

4. melléklet.pdf

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. melléklet.pdf

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

6. melléklet.pdf

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

8. melléklet.pdf

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9. melléklet.pdf

10. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Összes bevétel, kiadás 2020. év

10. melléklet.pdf

11. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Kötelező feladatok 2020. év

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Önként vállalt feladatok 2020. év

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Államigazgatási feladatok 2020. év

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás 2020. év

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok 2020. év

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok 2020. év

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal Ibrányi Polgármesteri Hivatal

17. melléklet.pdf

18. melléklet

GAMESZ Összes bevétel, kiadás 2020. év

18. melléklet.pdf

19. melléklet

GAMESZ Kötelező feladatok 2020. év

19. melléklet.pdf

20. melléklet

GAMESZ Önként vállalt feladatok 2020. év

20. melléklet.pdf

21. melléklet

GAMESZ Államigazgatási feladatok 2020. év

21. melléklet.pdf

22. melléklet

ILMKS Összes bevétel, kiadás 2020. év

22. melléklet.pdf

23. melléklet

ILMKS Kötelező feladatok 2020. év

23. melléklet.pdf

24. melléklet

ILMKS Önként vállalt feladatok 2020. év

24. melléklet.pdf

25. melléklet

ILMKS Államigazgatási feladatok 2020. év

25. melléklet.pdf

26. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Összes bevétel, kiadás 2020. év

26. melléklet.pdf

27. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Kötelező feladatok 2020. év

27. melléklet.pdf

28. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Önként vállalt feladatok 2020. év

28. melléklet.pdf

29. melléklet

Ibrány Városi Óvoda Államigazgatási feladatok 2020. év

29. melléklet.pdf

30. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Összes bevétel, kiadás 2020. év

30. melléklet.pdf

31. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Kötelező feladatok 2020. év

31. melléklet.pdf

32. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Önként vállalt feladatok 2020. év

32. melléklet.pdf

33. melléklet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Államigazgatási feladatok 2020. év

33. melléklet.pdf

34. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

34. melléklet.pdf

35. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradvány kimutatása

35. melléklet.pdf

36. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi eredménykimutatása

36. melléklet.pdf

37. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

37. melléklet.pdf

38. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

38. melléklet.pdf

39. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

39. melléklet.pdf

40. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2020.

40. melléklet.pdf

41. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

41. melléklet.pdf