Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás mértékének korlátozásáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás mértékének korlátozásáról

2022.11.30.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatálya Ibrány város közigazgatási területén működő közvilágítási hálózat - mindenkori üzemideje alatti mértékére terjed ki.

2. § E rendelet célja, hogy Ibrány Város Önkormányzata - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt - működőképességét megőrizve, csökkentett mértékben biztosítsa Ibrány város közigazgatási területén a közvilágítást, úgy, hogy az a közbiztonságot, a vagyon- és személyvédelmet, valamint a közútbiztonságot ne veszélyeztesse.

3. § A közvilágítás Ibrány város teljes közigazgatási területén kikapcsolásra kerül, 23:30 és 04:00 közötti időintervallumban.

4. § A közvilágítás e rendelet szerinti kikapcsolásának végrehajtásáért Ibrány Város Jegyzője a felelős, aki a hatályos rendeletet és az új napi égésidőre vonatkozó kérelmet haladéktalanul megküldi a szolgáltatónak.

5. § Ez a rendelet 2022. november 30-án lép hatályba.