Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013. (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013. (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Ibrány Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013. (XII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.