Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 31

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

2022.05.31.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

(1a) 1.378.176 E Ft költségvetési bevétellel

(1b) 1.316.534 E Ft költségvetési kiadással

(1c) 61.642 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. számú melléklet, 3. számú melléklet, 4. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. számú melléklet, 6. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet, 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú mellékletben, 11. számú mellékletben, 12. számú mellékletben, 13. számú mellékletben, 14. számú mellékletben, 15. számú mellékletben, 16. számú mellékletben, 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. számú mellékletben, 19. számú mellékletben, 20. számú mellékletben, 21. számú mellékletben, 22. számú mellékletben, 23. számú mellékletben, 24. számú mellékletben, 25. számú mellékletben, 26. számú mellékletben, 27. számú mellékletben, 28. számú mellékletben, 29. számú mellékletben, 30. számú mellékletben, 31. számú mellékletben, 32. számú mellékletben, 33. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 34. számú mellékletben, 35. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi eredmény kimutatását a 36. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

3. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2021. december 31. állapot szerint 5.537.830 eFt, a vagyonkimutatás eszközeit a 37. számú melléklet, forrásait a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 39. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) 2021. évben az Önkormányzatnak nem volt függő követelése és kötelezettsége, a biztos (jövőbeni) követelése, melyet a 40. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi állami támogatásának elszámolását a 41. számú melléklet szerint elfogadja.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.