Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet

1. 6. § (3) bekezdés a) pontjában az "egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és" szövegrész helyébe az "egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a szociális vetítési alap 150%-át nem haladja meg és" szöveg,

2. 9. § (3) bekezdésében a "a mindenkori öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

3. 9. § (4) bekezdésében a "a mindenkori öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

4. 9. § (5) bekezdésében a "a mindenkori öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

5. 11. § (1) bekezdésében az "Önkormányzati települési támogatásként gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő estén annak 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, és/vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át." szövegrész helyébe az „Önkormányzati települési támogatásként gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén a szociális vetítési alap legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő estén annak 200%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, és/vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja eléri, vagy meghaladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 25%-át.” szöveg,

6. 13. § (2) bekezdés c) pontjában "az öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

7. 14. § (5) bekezdésében a "kérelmezők családjában (az 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeres összegét" szövegrész helyébe a „kérelmezők családjában (az 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap legkisebb összegének kétszeresét, de nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének tízszeres összegét” szöveg,

8. 17. § (1) bekezdés a) pontjában "a mindenkori öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,

9. 17. § (1) bekezdés b) pontjában "a mindenkori öregségi nyugdíj" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.