Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2022.(XI.29.) számú a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről

Hatályos: 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2022.(XI.29.) számú a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről

2023.02.01.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2022.(XI.29.) számú a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alkalmazását 2023. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig felfüggeszti azzal, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet tervezésekor a közvilágítással kapcsolatos további külön állami támogatástól teszi függővé a Rendelet hatályosítását.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.