Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2023. (I. 31.) KT számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2023. (I. 31.) KT számú rendelet módosításáról

2023.03.01.

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3), valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (I. 31.) KT számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló új önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.