Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Változtatási I. tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2023. 03. 28

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Változtatási I. tilalom elrendeléséről

2023.03.28.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Ibrány Város közigazgatási területén az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki: 04/41-48, 04/51-52, 04/54-65, 04/68-85, 04/87-88, 04/91-96, 05/77-80.

2. § Az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el, helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésének időszakára, azok hatálybalépéséig.

3. § Ez a rendelet 2023. március 28-án lép hatályba.