Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

A településkép védelméről szóló 24/2017. (X.31) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27
A településkép védelméről szóló 24/2017. (X.31) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény (Mód.tv.) 2021. július 1-jén hatályba lépett rendelkezései, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: TKV.) 8. § (2) b-d) bekezdése szerinti, a településképi véleményezési, településképi bejelentési illetve településképi kötelezési eljárással kapcsolatos önkormányzati hatósági, korábban közvetlenül a polgármesterre telepítette hatáskört kivezette és az önkormányzathoz telepítette.
A jogszabály 8/A §-a azonban lehetőséget ad a hatáskör átruházására: „A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át.”
Fenti rendelkezés értelmében a rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy az önkormányzati hatáskört a korábbi gyakorlatnak megfelelően polgármesteri hatáskörben legyen továbbra is ellátható. Így biztosított lesz továbbra is a gyorsabb ügyintézés, nem kell csak ezen ügy miatt a képviselő-testület ülését összehívni, s a döntés esetén lehetőség van önkormányzati szinten belül a jogorvoslatra is, hiszen az ÁKR szabályai alapján a polgármesteri döntés ellen az önkormányzat képviselő-testületéhez lehet jogorvoslattal fordulni.
A Mód.tv. értelmében az önkormányzatnak 2021. október 31-ig kell gondoskodni a hatáskör módosításról.
A 2. §-hoz
A TKV. 11. § (2) bekezdésére tekintettel szükségessé vált a magasabb szintű jogszabályhoz igazítani a rendeletünk 25. § (4) bekezdését is, ami a településképvédelmi bírságról rendelkezik. .A TKV. 11. § (2) bekezdése ugyanis kimondja, hogy :” A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, amelynek legkisebb összege 100 000 Ft.” Rendeletünk eddig tartalmazott 50.000 és 75.000 Forintos bírságtételt is, amit azonban a törvény előírására tekintettel 100.000 Forintra szükséges módosítani.
A 3. §-hoz
A jogszabály hatályba lépését tartalmazza.