Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi közművelődésről szóló 15/2019 (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
A helyi közművelődésről szóló 15/2019 (VIII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet bevezető része több hivatkozást tartalmaz, azonban elegendő csak az Mötv. rendelkezéseire hivatkozni, tehát módosítani szükséges a rendelet bevezető részét, amit a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése lehetővé tesz, mikor kimondja:
„(2) Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül helyezni
a) a jogszabály megjelölését,
b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét,
c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint
d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
A 2. §-hoz
2. § a): A rendelet 2. § (2) bekezdése sorolja fel az elsősorban a közművelődési intézményünk, ILMKS által ellátott közművelődési alapszolgáltatásokat. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kultv) 76. § (3) bekezdésében meghatározott alapszolgáltatások közül jelenleg 7 van feltüntetve a rendeletünkben. A Kultv előírása alapján a Művelődési Központ elnevezésű közművelődési intézménynek 5 alapszolgáltatást kell biztosítania. Erre tekintettel,- az intézmény Alapító Okiratának módosításával is összhangban indokolt, hogy kerüljön ki a biztosítandó alapszolgáltatások köréből a b) és g) pont, azaz: a „közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” valamint a „kulturális alapú gazdaságfejlesztés” Ezek olyan, nehezen megfogható alapszolgáltatások, melyek biztosítása jelentős nehézséget okoz az intézmény számára, s szükségtelen.
2. § b) A rendelet 3. § b) pontja a könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokra vonatkozik, ami azonban nem minősül a Kultv 76. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott közművelődési tevékenységnek, erre tekintettel ez a pont is hatályon kívül helyezésre kerül.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.