Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 23/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 08
a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 23/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Iktatószám: Ibr/89-1/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
2021. december 20. napján Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról 23/2021. (XII. 21.) számon rendeletet alkotott.
A rendeletben meghatározásra került a 2022. évi költségvetés elfogadásáig a gazdálkodás főbb irányelve.
A rendeletalkotással a Képviselő-testület – az Önkormányzat gazdálkodásának zavartalan és folyamatos működése érdekében – felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
Viszont az Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 1.000.000 Ft rendkívüli önkormányzati működési támogatásban részesítsük az Önkormányzati Tűzoltóságot, mivel 2 főállású dolgozójuk 2021. decemberi bérét nem tudták kifizetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet módosításának elfogadására!
Ibrány, 2022. január 5.
Trencsényi Imre sk.
polgármester