Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 27 15:00
A 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A jelenleg hatályos 16/2021. (IX.28.) „Ibrány Város Önkormányzata által alapított és adományozható önkormányzati kitüntetésekről” rendeletünket 2021. szeptemberi ülésén fogadta el a város képviselő testülete, amely felváltotta a korábbi 6/2000 (III.17.) KT sz. „A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője, valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozása.” című rendeletünket. Az új kitüntetési rendelet megalkotásának oka az volt, hogy a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban Jat.) rendelkezéseit értelemszerűen a korábbi rendelet megalkotásakor nem lehetett alkalmazni, ezért nem tartalmazott bevezető részt és szerkezeti kialakítása sem felelt meg a Jat. rendelkezéseinek. A korábbi rendelet címe tartalmazta megalkotásakor az alapított kitüntetési fajták elnevezését, ami később kibővült, ám ezek az új kitüntetések nem jelentek meg a rendelet címében. A közalkalmazotti státuszból az előző évben kikerültek a közművelődésben dolgozók, s várható volt ennek a tendenciának a további bővülése. Erre tekintettel a rendeletünkben módosult a „kiváló közalkalmazott” kitüntetés elnevezés, s helyébe egy átfogóbb elnevezéssel illették az önkormányzatnál alkalmazásban lévőket. Összefoglalva: a könnyebb áttekinthetőség érdekében új rendeletet alkotott a testület, a korábbi rendelet szellemében, annak fő tartalmi elemeit megtartva.
A jelenlegi módosításnak az oka az, hogy míg a korábbi rendelet tartalmazta a „Kiváló Közalkalmazott” kitüntetés elnevezést, addig a jelenlegi szabályozás a közalkalmazotti státuszból az előző évben törvényileg kikerülő közművelődési dolgozók érdekében a Kiváló Önkormányzati Dolgozó kitüntetésről rendelkezik. Azonban az idei javaslatok beérkezésekor szembesültünk azzal a problémával, hogy a nem önkormányzati fenntartású szociális, oktatási-nevelési, stb. intézmények közalkalmazotti státuszban levő munkatársait nem lehet a jelenlegi szabályozás által meghatározott kitüntető címek egyikébe sem besorolni. Ennek elkerülése és munkájuk méltó elismerése miatt szükséges lenne a rendelet kibővítése egy „Kiváló Közalkalmazott” kitüntető címmel.
Módosítani szükséges a „Közösségünk Szolgálatáért” kitüntetés szabályozását is. Jelenleg a kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható. Javaslom, hogy módosítsuk a helyi jogszabályt úgy, hogy a kitüntetésből évente legfeljebb négy adományozható. Ennek a kitüntető címnek az adományozására véleményem szerint a közeljövőben megnövekszik a javaslatok száma és ezzel a változtatással nagyobb mozgástere lehet a Szavazatszámláló-, Ügyrendi-Jogi Bizottságnak, valamint a képviselő-testületnek a döntésnél.