Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás mértékének korlátozásáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közvilágítás mértékének korlátozásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyar Közlönyben 2022. november 9. napján jelent meg a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet.), amelyben a települési önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazást kaptak arra, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozzák az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt.
Fontos körülmény, hogy amint a fentebb említett kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszüntetésre kerül, úgy a közvilágítás korlátozására kapott felhatalmazás is megszűnik.
A Kormányrendelet kimondja, hogy a megalkotandó önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kell megalkotni.
Ezért a közműszolgáltatótól bekértük az Ibrány város közigazgatási területéhez tartozó közvilágítási naptárt és figyelembe vettük a műszakos rendben dolgozók által igénybe vehető buszjáratok indulását, beérkezését (az első busz 4:23-kor indul, az utolsó 23:15-kor érkezik). Ez alapján javasolom a település közigazgatási területén működő közvilágítási hálózat mindenkori üzemidejének módosítását úgy, hogy 23:30 és 04:00 között a közvilágítás kikapcsolásra kerüljön. Az új kikapcsolási időintervallummal számításaink szerint a jelenlegi napi átlagos égésidőt (11 óra) 50%-kal csökkenthetjük (5,5 óra).
Új rendeletünk a várakozások szerint biztosítja, hogy Ibrány Város Önkormányzata a 2022-ben bekövetkezett energiaválság miatti, kedvezőtlen hatások közepette a jövőben is meg tudja őrizni működőképességét úgy, hogy a lakosság megfelelő szintű tájékoztatása mellett a közvilágítás csökkentett mértéke a közbiztonságot, a vagyon és személyvédelmet, valamint a közútbiztonságot nem fogja veszélyeztetni.