Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013. (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013. (XII.03.)önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Városunk saját bevételeinek legnagyobb részét az iparűzési adóból befolyó bevételek képezik. Az iparűzési adó csökkentésével. 2013. évben 0,1 %-kal, 1,8 %-ról, 1,7 %-ra, majd 2016. évtől kezdődően 1,6 %-ra, majd 2017. évtől 1,5 %-ra csökkentettük az iparűzési adó mértéket (HIPA). 2019 novemberében a helyi iparűzési adó mértékét 2020. január 01. napi hatállyal a most is érvényes 1,7 %-ra emeltük.
Az iparűzési adó 2 tized százalékkal történő emelésének Ibrány város gazdaságára semmiféle negatív hatása nem volt. Az emelés tárgyalásakor a legfontosabb ellenérv az emelés ellen ugyanis éppen a vállalkozások számának csökkenésétől, azaz a gazdálkodók más településekre történő költözésének lehetőségétől való félelem volt.
Az önkormányzati finanszírozás jelenlegi rendszere úgy került kialakításra, hogy az állam vizsgálja a helyi önkormányzatok adóerőképességét is, azaz a helyi vállalkozások adataival és egységesen 1,4 %-os kulcsra korrigált iparűzési adó mértékkel, valamint a lakosságszám figyelembe vételével számolva úgynevezett adóerőképességi sávokat határoz meg. A 13.300 Ft/fő adóerőképesség el nem érése esetén mintegy 20 %-os kiegészítő támogatást nyújt az önkormányzat működésének általános támogatása jogcímre. Ibrány város önkormányzata adóereje minden évben jobban és jobban megközelíti a bűvös – 2023. költségvetési évre is 13.300 Ft-ban meghatározott – adóerő mértéket.
2022-ben még élveztük a 20 %-os kiegészítő támogatást az I. finanszírozási jogcímcsoportra tekintettel, 2022. évben mintegy 40 M Ft-ot. Az adóerőnk néhány Ft híján nem érte el a 13.300 Ft-os határt. Nagyon valószínű, hogy 2023-ban meg fogja haladni az adóerő-képességünk a 13.300 Ft/fő értéket, ez mintegy 40 millió Ft bevétel kiesést fog jelenteni az állami finanszírozás oldaláról. (Praktikusan = majdnem 0 Ft adóbevétel növekedés és a 40 M Ft kiegészítő normatíva elvesztése várható.)
Kiemelten fontos tehát, hogy igyekezzünk pótolni a kieső állami finanszírozási bevételünket az adóbevétel növelése útján, mivel ez maradt az egyetlen szabadon felhasználható bevételi forrásunk: minden más, az államtól kapott normatíva támogatás feladatalapú, tehát kizárólagosan arra lehet felhasználni, amilyen célra azt kapja önkormányzatunk. Szabad mozgásterünk egyedül a helyi adóbevételünkből ered.
1 tized százalék adókulcs-emelés mintegy 6 M Ft plusz bevételt generál, tehát az 1,7-ről 2 %-ra történő emelés kb. 18 M Ft plusz bevételt jelentene a jelenlegihez képest az adóbevételt tekintve.
Összegezve: 2023-ban 22 M Ft-tal kevesebb összes bevétellel számolhatunk, ha megemeljük a HIPA kulcsot a jelenlegi 1,7 %-ról 2 %-ra. Ha elmarad a tervezett HIPA kulcs-emelés, abban az esetben 2023. évben a 2022. évinél 40 M Ft-tal kevesebb összes önkormányzati bevétellel kell számolnunk.
A legkedvezőbb eset bekövetkezése esetén, amikor nem esünk át a kiegészítéssel már nem támogatott adósávba, azaz 13.300 Ft/fő alatt marad az adóerőnk, akkor sem tehetjük meg, hogy ne próbáljuk meg maximalizálni a bevételeinket, azaz abban az esetben is indokolt a 2 % adókulcsra történő emelés. A 2023. évi költségvetési törvény fő számai alapján az önkormányzati szektor támogatása mintegy 8 %-kal emelkedik a 2022. évihez képest. 2022-ben mintegy 23-25 %-os inflációt jósolnak a vezető európai gazdasági elemzők Magyarország tekintetében, míg az inflációs előrejelzés 2023-ra 17-21 %. Összegezve: mintegy harmadával kevesebb lesz a reálértéke 2023-ban az állami finanszírozásunknak, mint a 2022. évben volt. Ebben a helyzetben mindent meg kell tennünk a fizetőképességünk, a működőképességünk fenntartása érdekében.
2. §-hoz:
Az iparűzési adó mérték emelése 2022. január 1. napjától lenne hatályos. Ehhez a rendeletet előtte legalább 30 nappal előre ki kell hirdetni.
A rendelet-tervezetben 2 változatot készítettünk. Az „A” változat tartalmazza az emelést, míg a „B” változat elutasítja a HIPA kulcsának emelésére tett javaslatot.