Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Iktatószám: Ibr/9977-1/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése értelmében amennyiben Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotnia.
A törvény nem írja elő kötelező jelleggel, hogy az Önkormányzat január 1-től átmeneti gazdálkodásra vonatkozóan rendeletet alkosson, azonban javaslom a 2023. évi költségvetés elfogadásáig rendeletbe foglalni a gazdálkodás főbb irányelveit.
A rendeletalkotással a Képviselő-testület – az Önkormányzat gazdálkodásának zavartalan és folyamatos működése érdekében – felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
Az átmeneti gazdálkodás ideje alatt az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, ezért a zavartalan működés feltételeinek biztosítása érdekében e rendeletben kell meghatározni gazdálkodásuk pénzügyi kereteit.
Szabályozni kell továbbá az átmeneti gazdálkodás idejére az önkormányzati feladatok és a folyamatban lévő beruházások finanszírozására fordítható keretösszegek nagyságát.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2022. december 12.
Trencsényi Imre sk.
polgármester