Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez
Iktatószám: Ibr/3676-1/2021. 6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
Az Önkormányzat személyi juttatásainak kiadásairól 233.686 Ft-ot átcsoportosítunk a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira.
A dologi kiadásokról intézményi módosítások miatt a központi irányító szervi támogatások kiadásaira 30.649.771 Ft átcsoportosítása szükséges.
A dologi kiadásokról 35.656.983 Ft, míg a beruházási kiadásokról 7.793.186 Ft átcsoportosítása szükséges a következő kiadásokra: 874.300 Ft a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra, 48.038 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 4.640.000 Ft civil szervezeteknek adott támogatások kiadásaira, 7.038.000 Ft hiteltörlesztés kiadásaira.
GAMESZ tekintetében:
Az Intézmény költségvetési bevételein belül a szolgáltatások ellenértékét és annak áfáját csökkenteni szükséges 30 MFt-tal.
Az Intézmény költségvetés egyensúlya érdekében a központi irányító szervi támogatás bevételét is szükséges megemelni a fenti összeggel.
ILMKS tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásán belül a személyi juttatások kiadásának összegét 50.759 Ft-tal, míg a dologi kiadások összegét 107.241 Ft-tal szükséges csökkenteni. Ezt az összeget átcsoportosítjuk a beruházási kiadásokra az könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett laptop kiadásaira.
Óvoda tekintetében:
Az Intézmény személyi juttatások kiadásairól 1.988.919 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról 49.540 Ft, míg a beruházási kiadásokról 1.113.101 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások előirányzatára, azon belül is a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, illetve a működési célú áfára.
Az Intézmény költségvetés egyensúlya érdekében a központi irányító szervi támogatás bevételét is szükséges megemelni 94.585 Ft-tal.
CSSK tekintetében:
Az Intézmény költségvetési kiadásai között a beruházási kiadásait 555.186 Ft-tal szükséges megemeli az informatikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan, melynek fedezete a központi irányító szervi támogatás bevétele.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2022. május 20.
Trencsényi Imre sk.
polgármester