Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–22. melléklethez
Iktatószám: Ibr/961-2/2022. 9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
Az idei hosszú és START közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 30.238.381 Ft támogatást kapunk, melyből 30.184.381 Ft a bér és járulék, illetve a dologi kiadások támogatása. Ezt az összeget az egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési soron szerepeltetjük. A START program felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatás összege 54.000 Ft, melyet az egyéb felhalmozási célú működési bevételek között tartjuk nyilván. A programokhoz kapcsolódó kiadások az alábbiak szerint alakulnak: személyi juttatások kiadásai: 26.994.946 Ft, járulékok: 1.783.731 Ft, dologi kiadások: 1.459.704 Ft.
74.291.458 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásairól a felújítások kiadásaira az ILMKS energetikai és tűzjelzőrendszer felújítási kiadásaira.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának összege 678.931.193 Ft, melyből az eredeti költségvetésben tervezésre került 619.603.913 Ft. A költségvetési maradvány fennmaradó összegéből (59.327.280 Ft) a dologi kiadásokon belül az egyéb szolgáltatások kiadásai költségvetési sor összegét emeljük meg a folyamatban lévő Európai Uniós pályázatok kiadásaihoz kapcsolódóan.
A Hivatal tekintetében a központi irányító szervi támogatások kiadását 1.118.543 Ft-tal szükséges megemelni.
HIVATAL tekintetében:
Az országgyűlési választás lebonyolításához kapcsolódóan a hivatal 2.548.360 Ft támogatás kapott, melyet a hivatal államigazgatási feladatként lát el. A kapott támogatást az egyéb működési célú támogatások bevételei között tartjuk nyilván. A választáshoz kapcsolódó kiadások: személyi juttatások kiadásai 1.977.790 Ft, járulékok 291.875 Ft, míg a dologi kiadások 278.695 Ft.
A dologi kiadások összegét 1.520.000 Ft-tal emeli szükséges a közüzemi díjak emelkedése miatt, illetve a szakmai szolgáltatások kiadásai miatt.
A Hivatal 2021. évi költségvetési maradványának összege 401.457 Ft, melyet a Hivatal működési kiadásaira használ fel.
A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a központi irányító szervi támogatás emelése szükséges 1.118.543 Ft-tal.
GAMESZ tekintetében:
Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 5.436.647 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
ILMKS tekintetében:
Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 2.472.349 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
Az Intézmény 2021. évi vállalkozási maradványa 1.777.496 Ft, mely összeggel megemeljük az előző évi vállalkozási maradvány összegét. melyet a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben a büfé üzemeltetésére, mint vállalkozási tevékenységére használhat fel az intézmény.
Az ILMKS vállalkozási maradványát 9 %-os befizetési kötelezettség terheli az irányító szerv felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 46. § (2) bekezdése alapján mely 159.975 Ft. Így a ténylegesen felhasználható vállalkozási maradvány összege a befizetés után 1.617.521 Ft.
Kulturális bérfejlesztés – ILMKS Ibrány pályázat keretében 3.308.098 Ft összegű támogatás nyert a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésére, melynek kiadása oldala a személyi juttatások kiadását emelni szükséges 3.200.000 Ft-tal, a járulékok kiadását pedig 108.098 Ft-tal.
Óvoda tekintetében:
Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 244.366 Ft, melynek igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
CSSK tekintetében:
Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 479.846 Ft, mely igénybevétele a dologi kiadásokra fordítható.
A dologi kiadásokról 99.263 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokra a megvásárolni kívánt kis értékű tárgyi eszközök kiadásaira.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2022. május 20.
Trencsényi Imre sk.
polgármester