Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.02.
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Iktatószám: Ibr/3421-1/2023.
ELŐTERJESZTÉS
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Ibrány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása az alábbiak miatt válik szükségessé:
Önkormányzat tekintetében:
A köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan többlet központi költségvetési támogatásban részesült Önkormányzatunk 46.004 Ft-tal, melyet az Óvoda működésére használunk fel, így a kiadási oldalon a központi irányító szervi támogatás kiadását emeljük meg ezzel az összeggel.
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatására 101.844 Ft, a szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatására 8.460.056 Ft, a kulturális feladatok támogatására 182.000 Ft többlettámogatásban részesült Önkormányzatunk.
Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság zenei pályázatára, melynek keretében 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás egy része működési támogatás (613.000 Ft) míg a fennmaradó összeg felhalmozási célú támogatás (87.000 Ft). A Zenei pályázat kiadásait az alábbi megbontásban szerepeltetjük a költségvetésben: 354.000 Ft személyi jellegű kiadások, 46.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 213.000 Ft dologi kiadások, 87.000 Ft beruházási kiadások.
Az Önkormányzat beruházási kiadásairól 6.478.236 Ft átcsoportosítása szükséges a központi irányító szervi támogatások kiadásaira.
Az Önkormányzat költségvetése egyensúlyának megteremtése érdekében a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételi sorról 173.307 Ft átcsoportosítsa szükséges az állami támogatások bevételére, illetve a kiadási oldalon a központi irányító szervi támogatások kiadására 15.048.833 Ft.
GAMESZ tekintetében:
3 fő foglalkoztatása valósult meg bértámogatás keretében, melyhez a kapott támogatást az egyéb működési célú támogatások bevételei soron szerepeltetjük.
Áfa visszatérítés jogcímen 2.340.000 Ft-ot kapott vissza a NAV-tól az Intézmény, melyet az általános forgalmi adó visszatérítése bevételi soron tartunk nyilván.
A dologi kiadások emelése szükséges a fenti két összeggel, illetve 14.766.636 Ft-tal az egyéb szolgáltatások kiadásai miatt.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükséges a központi irányító szervi támogatás emelése 14.766.636 Ft-tal.
ÓVODA tekintetében:
Az intézmény dologi kiadásain belül az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatának emelése vált esedékesség 248.197 Ft-tal.
Az intézmény dologi kiadásairól 268.278 Ft átcsoportosítása szükséges a beruházások kiadásaira, illetve a beruházások kiadásait 80.000 Ft-tal is emelni kell.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez szükséges a központi irányító szervi támogatás emelése 328.197 Ft-tal.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására!
Ibrány, 2023. május 15.
Trencsényi Imre sk.
polgármester