Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyar Közlöny 2022. évi 197. számában (2022. november 30.) megjelent a 2022. évi L. törvény Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról, amely módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.
A jogszabály előírja a "szociális vetítési alap" kifejezés alkalmazását az öregségi nyugdíjminimumra hivatkozó jogszabályi részekben. Ennek megfelelően módosítanunk kell a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VI.22.) önkormányzati rendelet azon szövegrészeit, ahol az öregségi nyugdíjminimumra hivatkozunk.
Egyéb szempontból nem kell változtatást eszközölni a helyi jogszabályban, hiszen a szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével (28.500 Ft).