Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2023. (I. 31.) KT számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2023. (I. 31.) KT számú rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. január 30-i ülésünkön döntöttünk 3/2023. (I. 31.) KT számú, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. február 23-i rendkívüli testületi ülésén tárgyalta a fentebb nevezett önkormányzati rendeletet. Véleményük szerint az ibrányi roma temetkezési hagyományok szabad gyakorlását a temetőrendelet jelen formája akadályozza, ezért módosító javaslatot fogalmaztak meg.
Javaslatuk szerint
A 3. § (3). bekezdésének szövegét kérik azzal kiegészíteni, hogy „egy és kettő személyes sírbolt építhető, megvalósítható a temető bármely parcellájában, ennek díja nem különbözik az adott parcellában fizetendő díjtól”
A rendelet 1. sz. mellékletében kérik módosítani a sírbolthely megváltási idejét 50 évre, valamint kérik a sírbolthely árát módosítani 60.000 Ft/m2-re.