Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Változtatási I. tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2023. 03. 28

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.28.
Változtatási I. tilalom elrendeléséről
Végső előterjesztői indokolás
A településfejlesztéshez kapcsolódóan, a közeljövőben megvalósuló beruházások, valamint a környezetvédelem és egy élhető település tekintetében a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatunkon változtatni szükséges. Megváltoztak térségünk lakhatási, közlekedési szokásai és a környezetvédelmi kihívásoknak is hangsúlyosabban kell megjelenni. Ezért szükséges a Helyi Építési Szabályzat bizonyos övezetekre történő, mai kor kihívásaira jobban reagáló, részletezett kidolgozása.
Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2023 (III.27.) számú határozatával döntött arról, hogy Ibrány Város hatályos Helyi Építési Szabályzatában a Gencsi–(III.) csatorna – 04/39 hrsz-ú Kói utca - 05/1 hrsz-ú út – 3821. sz. összekötő út által határolt által határolt övezet tekintetében is megindítja a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárást.
Az önkormányzat – a partnerségi egyeztetési eljárásban közreműködők együttműködésével – remélhetőleg olyan új előírásokat és szabályozásokat tud majd megalkotni és elfogadni, amelyek maximálisan segítik a település tájértékeinek megtarthatóságát az épített környezet, az élhető település és a tájhasználat oldaláról.
Javaslom, hogy a fentiek alapján, míg az új szabályozás nem készül el, változtatási tilalom kerüljön elrendelésre az ibrányi 04/41-48, 04/51-52, 04/54-65, 04/68-85, 04/87-88, 04/91-96, 05/77-80 hrsz-ú ingatlanjaira vonatkozóan. Erre a döntésre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20-22. §-ai adnak lehetőséget.