Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

A komp díjszabásáról szóló 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Tiszabercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

A komp díjszabásáról szóló 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

A Képviselő-testület a komp viteldíjáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A komp díjszabásáról szóló 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
TISZABERCEL KOMP VITELDÍJ TÁBLÁZATA

A

B

1

A KOMP SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐK KÖRE

Menetjegy
(Ft/alkalom)

2

Személy jegy (1 fő)

200

3

Személy (tanuló és nyugdíjas jsz. szerinti kedvezménnyel)

35

4

Kerékpár, motor, kétkerekű kis traktor

300

5

Személygépkocsi

500

6

Tehergépkocsi (3,5 tonnáig)

1 000

7

Tehergépkocsi (3,5 tonna - 20 tonnáig szólóban)

3 000

8

Tehergépkocsi nyerges vagy tehergépkocsi szerelvény (20 to - 40 to)

6 000

9

Pótkocsi (10 tonnáig)

1 500

10

Pótkocsi (10 tonna felett)

3 000

11

Mezőgazdasági vontató függesztett munkagéppel, 1 vezetővel

1 000

12

Mezőgazdasági vontató vontatott munkagépe (eke, tárcsa, bálázó)

500

13

Kombájn + vágóasztal, 200 LE fökötti traktor

5 000

14

Fogatolt jármű

400

15

Kisebb állat (juh, kecske, stb.)

100

16

Nagyobb állat (ló, szarvasmarha, stb.)

200

17

A FENTI ÁRAK AZ ÁFA-t TARTALMAZZÁK