Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete az az alábbi 26. § (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Újfehértó Város Önkormányzatának lapja Újfehértói Újság .megnevezésű időszakos ingyenes kiadvány, amely évente legalább négy alkalommal jelenik meg, kiadója Újfehértó Város Önkormányzata, felelős szerkesztője Dr. Hosszú József polgármester.”

2. §

.

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete IV/8. pontja az alábbi 6) alponttal egészül ki:

„6) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.) 8. §-ában meghatározott képviselő-testület hatáskörébe utalt ügyekben átruházott hatáskörben polgármester dönt.”

3 §.

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„5210 Raktározás, tárolás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása”

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.