Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.09.30.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 2. pontja (Önkormányzati feladatok TEAOR szerint) hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 10 órakor lép hatályba.