Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.