Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2019 (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. június 30-án lép hatályba.