Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 03

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.03.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 2-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.