Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 27/2020. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Újfehértón 2022.07.01. napjától 2024.12.31. napjáig kizárólag a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5., adószám: 11492809-2-15) (továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, az Újfehértó Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján.”

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 2-án lép hatályba.