Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 2. pontjában meghatározottak, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022.(IX.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.