Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a vásárok és piacok rendjéről szóló 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete módosításáról

2023.01.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.