Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő – testületének 11/2005 (V.25.) Önkormányzati rendelete „9/C. § (1) bekezdése a következővel egészül ki:

„a) a bérbe adható szolgálati lakások száma legfeljebb 7 db.

2. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.