Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.28.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.