Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29 16:30
az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának célja Újfehértó város népességmegtartó erejének növelése érdekében, az első lakásvásárlás vagy lakásépítést megvalósító helyi vagy Újfehértón letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése. Elérendő cél, hogy a támogatás az arra jogosultaknak a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljon.
Az önkormányzat célja, hogy a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatásához hozzájáruljon, azokat támogassa. Mind az új és használt lakás vásárlást, mind az új lakásépítést egyaránt támogatja.
A rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült - a hatályos rendeletben meghatározott, az adásvételekhez kapcsolódóan benyújtandó műszaki ellenőr vagy értékbecslő által kiadott – a „lakhatási igények kielégítésére alkalmas” igazolást tartalmazó okirat egyéb okirattal történő helyettesítése. Valamint a rendelet mellékletében a kérelem benyújtására nyitva álló határidő a rendeletben foglaltakkal egyezően módosításra kerül.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A támogatásra való jogosultág tekintetében a támogatástandó lakás lakhatásra való alkalmasság hitelt érdemlő igazolásának lehetősége okirat által, vagy ennek hiányában az önkormányzat által lefolytatott helyszíni szemle alapján.
A 2. §-hoz
A támogatás iránti kérelemhez csatolandó okirat módosítása.
A 3. §-hoz
A módosított csatolandó okirat tekintetében azt az ügyfél nyilatkozattal nem pótolhatja rendelkezés.
A 4. §-hoz
A pénzügyi bizottsági véleményezés hatályon kívül helyezése okafogyottság végett.
Az 5. §-hoz
A rendelet 1. mellékletének módosítása a kérelem benyújtására nyitva álló határidő tekintetében.
A 6. §-hoz
A hatályba lépésre, illetve a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazhatóságra vonatkozó rendelkezést tartalmaz.