Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a vásárok és piacok rendjéről

Hatályos: 2022. 10. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
a vásárok és piacok rendjéről
Általános indokolás
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCXI. törvény 147. §-a a helyi díjak mértékének rögzítéséről akként rendelkezik, hogy a koronavírus – világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig, kizárólag a fent említett törvényben meghatározott kivételével, díjat emelni nem volt lehetséges. 2022. július 01. napjától azonban a díjak újragondolása halaszthatatlanná vált.
A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00035 kódszámú, Piaccsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón című projekt keretében megépült a városi piaccsarnok, így az épületben található üzlethelyiségek hasznosítására vonatkozó szabályok megalkotása szükségessé vált.
Az új bérleti díjak összegét a 2. számú melléklet tartalmazza, mely a határozat elfogadásától számított 30. nap elteltével 2022. október 01. napján lép életbe.
A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II.23.) önkormányzati rendelet számos módosítással rendelkezik, melynek következtében nehezen áttekinthető, így új rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet alkalmazásának területére, a piacon tevékenységet folytatókra, tartózkodókra, elárusítóhelyek működésére, a forgalmazható termékek körére és vásárt rendezőkre tartalmaz rendelkezéseket.
A 2. §-hoz
A piac, vásár üzemeltetőjét rögzíti, továbbá a vásárok és fenntartható piacok típusait határozza meg.
A 3. §-hoz
A piaccsarnok és a szabadtéri piac nyitva tartását, a parkolást és annak rendjét szabályozza, továbbá nyári és téli nyitva tartásról rendelkezik.
A 4. §-hoz
A piac területén érvényes helyfoglalás szabályait rögzíti.
Az 5. §-hoz
A piacon fizetendő helypénz mértékének meghatározására, megfizetésének módjára, a területnagyság számítási módjára és a szabályok be nem tartása esetén alkalmazandó szankcióról rendelkezik. A szabályok be nem tartása esetére tiltást fogalmaz meg.
A 6. §-hoz
A vásárok és piacok működésének részletes szabályait rögzíti. A szabályok be nem tartása esetén alkalmazandó szankcióra figyelmeztet.
A 7. §-hoz
A városi piac területén alkalmazandó szabályok be nem tartásakor alkalmazandó szankciókat rögzíti.
A 8. §-hoz
A vásár és piaci árusítás feltételeit rögzíti.
A 9. §-hoz
A piacon árusítható élelmiszer forgalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazza, továbbá rögzíti a piacon forgalomba nem hozható termékek, árucikkek, anyagok körét.
A 10. §-hoz
Rendészeti intézkedéseket rögzít.
A 11. §-hoz
A piacfelügyelő utasítási jogával, valamint a piac területén tanúsított és elvárható magatartással kapcsolatos szabályt rögzít.
A 12. §-hoz
A rendeletben meghatározott szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat rögzíti.
A 13. §-hoz
Hatályba léptető, továbbá a korábbi, azonos tárgykörben rendelkező rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.