Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.02.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 27/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ellátására vonatkozó közszolgálati szerződés megszűnése kapcsán a feladatellátás kötelezettje új szolgáltatóval kötött szerződést. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b) pontja alapján a helyi rendeletnek tartalmaznia kell a közszolgáltató megnevezését. A rendeletmódosítás tárgya a jelenlegi közszolgáltató megjelölése a rendeletben.
A szabályozás várható következményei, és az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiak szerint összegezhető.
A tervezett jogszabály társadalmi hatása, hogy a helyi lakosok, és a szolgáltatás igénybe vevői a rendeleti szabályozásból is tájékozódhatnak a közszolgáltatóról.
Gazdasági, költségvetési hatása a jogalkotásnak közvetlenül nincs, a szolgáltatás biztosításának anyagi feltételei a felek között megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint változott.
A környezeti és egészségi következményekkel nem kell számolni, tekintettel arra, hogy az új közszolgáltató is a tevékenységére vonatkozó többszintű ágazati szabályozás betartása mellett köteles ellátni a feladatait.
A jogalkotási folyamattal szükségképpen együtt járó hivatali - intézményi előkészítő munkafolyamatokat meghaladó további adminisztartív terheket a jogszabály nem eredményez.
A jogalkotás elmaradása azt eredményezné, hogy a helyi rendelet a törvényi előírásokkal szemben nem tartalmazná a jelenlegi közszolgáltató megnevezését.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek, erőforrások a rendelkezésre állnak.
Az előterjesztő álláspontja szerint a javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van, és azt Európai Unió intézményeivel és tagállamaival nem kell egyeztetni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5., adószám: 11492809-2-15) megjelölését tartalmazza a rendeletben.
A 2. §-hoz
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.