Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásából származó bevételeknek fedeznie kell a lakás üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos önkormányzati ráfordításokat. Ennek érdekében a bérbeadó a lakbért évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja, úgy hogy az értékállóság biztosítva legyen.
Jelen rendeletben 2023. február 01. napjától a bérleti díjak 5 %-os emelésére kerül sor, de csak az Újfehértó Vasvári Pál utca 1 szám alatti társasház esetében. Az emelés mértékét az infláció várható értéke és a kazáncsere indokolja. A szociális lakás, szükséglakás és a szolgálati lakásokat az emelés nem érinti.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. melléklete módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.