Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Újfehértó Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Újfehértó Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. S-a az önkormányzatok számára lehetővé teszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossanak.
Tekintettel arra, hogy az elfogadott költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül több támogatási forma esetében az Önkormányzatot megillető támogatás összegéről a végleges döntés csak jövő év elején születik meg, a végleges költségvetési rendelet-tervezet csak ezt követően készíthető el és terjeszthető be a Közgyűlés részére. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy jövő év január 1-jétőI az önkormányzat 2022. évi költségvetésének hatálybalépéséig a gazdálkodás kereteinek szabályozása céljából a fenti időszakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet lehetőséget biztosít a bevételek folytatólagos beszedésére és a felmerülő kiadások teljesítésére, A rendelet-tervezet továbbá figyelembe vesz néhány helyi sajátosságot is a szabályozásnál, mint például az áthúzódó, folyamatban lévő feladatokkal kapcsolatos szabályozást.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a költségvetésbe beépítésre kerülnek. Az átmeneti gazdálkodás 2023. január 1-jével kezdődik és az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig tart.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a polgármesternek ad felhatalmazást az önkormányzati bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat működési feladatainak finanszírozási rendjét tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakában, illetve szabályozza az eseti támogatás folyósításának feltételeit.
A 3. §-hoz
Az Önkormányzat beruházási, felújítási feladatai finanszírozásának rendjét határozza meg az átmeneti gazdálkodás időszakában és keretet határoz meg a polgármester részére elsősorban a fejlesztési feladatokkal Összefüggő egyes feladatok teljesítésére, finanszírozására vonatkozóan.
Az 5. §-hoz
Szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetésbe történő beépítését.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyezd rendelkezést tartalmaz.