Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 16

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.16.
A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól
Általános indokolás
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény hatályba lépésével a kormányrendeleti szintű szabályozások módosítása is szükségessé vált. Ennek során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314-es rendelet) helyébe 2021. július 16-án hatályba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419-es rendelet).
A korábban elfogadott, a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító Önkormányzati rendeletet az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt összhangba kell hozni a hatályos jogszabályi környezettel.
Tekintettel arra, hogy a korábban elfogadott, a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító Önkormányzati rendelet olyan mértékű módosítása válna szükségessé, ami szinte a rendelet teljes egészét érintené, ezért indokolt új rendelet megalkotása és a jelenlegi hatályon kívül helyezése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A helyi partnerségi egyeztetés körét határozza meg.
A 2. §-hoz
A partnerek körét határozza meg.
A 3. §-hoz
Az 1. § szerinti eljárásokat érintő partnerek bevonásának szabályait írja elő.
A 4. §-hoz
A helyi partnerségi egyeztetés során kifüggesztendő hirdetmény tartalmi elemeit határozza meg.
Az 5. §-hoz
A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelettel összhangban állapítja meg a partnereknek adott határidőket, a beérkezett javaslatok, vélemények tartalmi követelményeit.
A 6. §-hoz
A partnerek által adott javaslatok, vélemények nyilvántartásának szabályait részletezi.
A 7. §-hoz
A partnerségi egyeztetés lezárásának helyi szabályozása.
A 8. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
A 9. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmazó rendelkezés.