Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

2022.02.01.

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőkel rendeli el.

1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

a) Költségvetési bevételét 280.327.704 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 290.570.867 Ft-tal

c) Finanszírozási bevételét 10.243.163 Ft-tal

d) Finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

2. § (1) Vaja Város Önkormányzatának a 1/2021. (II.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 1.163.992.235 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.459.228.931 Ft Költségvetési kiadással

c) 295.236.696 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 19.939.592 Ft ebből működési (hiány)

e) 275.298.104 Ft felhalmozási (hiány)

f) 489.086.601 Ft finanszírozási bevétellel

g) 489.086.601 Ft finanszírozási kiadással

h) 295.236.696 Ft finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.653.078.836 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) Vaja Város Önkormányzatának a 1/2021. (II.15.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.1.1.,6.1.2.,6.1.3.,6.2.,6.3.,6.3.1.,6.3.2.,6.4.,6.5., és 6.6. szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 8.018.514 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.