Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A Tulipán bölcsőde intézményi térítési díj megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 12. 31

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A Tulipán bölcsőde intézményi térítési díj megállapításáról

2022.09.01.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés b) pontja, a 147. §., és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Tulipán bölcsőde intézményi térítési díját az alábbiak szerint határozza meg:

a) 2022. évi tervezett önköltség (Ft/fő/nap) 9855

b) 2022. évi normatíva (Ft/fő/nap) 6985

c) Intézményi térítési díj napi összege (Ft/fő/nap) 2870

d) Fenntartó döntése: 2021. évi intézményi térítési díj napi összege (Ft/fő/nap) 0

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.