Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 12. 30

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) rendelet módosításáról

2022.09.30.

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőkel rendeli el.

1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, és működési kiadások növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

a) Költségvetési bevételét 240.475.135 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 239.113.978 Ft-tal

c) Finanszírozási bevételét 142.821.235 Ft-tal

d) Finanszírozási kiadását 144.182.392 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1.082.319.271 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.512.702.220 Ft Költségvetési kiadással

c) 430.382.949 Ft Költségvetési egyenleggel

d) 270.442.640 Ft -ebből működési (hiány)

e) 159.940.309 Ft felhalmozási (hiány)

f) 739.820.627 Ft finanszírozási bevétellel

g) 309.437.678 Ft finanszírozási kiadással

h) 430.382.949 Ft finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.822.139.898.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

a) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

b) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

e) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1.,9.1.2.,9.1.3.,9.2.,9.3.,9.3.1.,9.3.2.,9.4.,9.5., és 9.6. szerint határozza meg a képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 14.030.542 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.