Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A helyi piac működési rendjének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

A helyi piac működési rendjének módosításáról

2022.11.16.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14.) pontja valamint 53. § (1) bekezdés g) pontja szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.