Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08- 2023. 12. 31

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.08.

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőkel rendeli el.

1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, és működési kiadások növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

a) Költségvetési bevételét 100 262 559 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 129 351 139 Ft-tal

c) Finanszírozási bevételét 29 088 580 Ft-tal

d) Finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

2. § (1) Vaja Város Önkormányzatának az 1/2023. (II.15.) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 1.423.306.852 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1.553.225.575 Ft Költségvetési kiadással

c) 129.918.723 Ft Költségvetési egyenleggel

d) 121.446.742 Ft - ebből működési (hiány)

e) 8.471.981 Ft felhalmozási (hiány)

f) 289.453.608 Ft Finanszírozási bevétellel

g) 159.534.885 Ft Finanszírozási kiadással

h) 129.918.723 Ft Finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.712.760.460.- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1) Vaja Város Önkormányzatának az 1/2023. (II.15.) rendelete 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(7) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2.,6.3.,6.3.1.,6.3.2.,6.4.,6.5., és 6.6. szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 5.000.000.-Ft általános, és 2.000.000.-Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.