Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 02- 2023. 05. 02

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

2023.05.02.

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.